Inloggad som: ()

Kundanmälan

Välj kö 

Registrera dig nedan så kan du sedan logga in och göra intresseanmälningar på lediga objekt. Du kan också skapa din egen sökprofil och få förslag med e-post på objekt som matchar dina önskemål.

Personuppgifter 
Du som inte har ett fullständigt personnummer på 12 siffror ska ta kontakt med Bostadsbolaget

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Medsökandes Personuppgifter 
Du som inte har ett fullständigt personnummer på 12 siffror ska ta kontakt med Bostadsbolaget

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Önskemål 
För att få prenumerationer genererat måste du, förutom att ange dina önskemål här nedan, kryssa i Ja, jag vill ha prenumerationer enligt mina önskemål.
 
 
  (min 1)
 
  (min 1)
(Alla sökområden)
Mantorp
Mjölby
Nyproduktion
Skänninge
Väderstad
Godkännande 

Personuppgifter får behandlas om man har en rättslig grund. Samtycke är en av de sex olika rättsliga grunderna som återfinns i Dataskyddsförordningen ("GDPR").

De personuppgifter som detta samtycke gäller är namn, adress, personnummer, mailadress och inkomstuppgifter. Vi behöver ditt samtycke för att du ska kunna få en köplats samt att vi ska kunna skriva ett kommande hyresavtal med dig. Du ger i och med detta även ditt samtycke till att Bostadsbolaget har rätt att ta kreditupplysning, genom Kronofogden alternativt Syna UC, i samband med kontraktstecknande.

Informationen som du lämnar används av Bostadsbolaget i Mjölby (556041-4749), box 294, 595 23 Mjölby som är personuppgiftsansvarig. Vi delar dina personuppgifter med Momentum som hjälper oss att administrera detta program.

Samtycket är giltigt under den tid du står i intressekön samt, om du erhåller ett hyreskontrakt, så länge detta gäller. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke innan du har erhållit ett kontrakt. Detta gör du genom att kontakta info@mjolbybostad.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke gör att du förlorar din plats i kön och att detta inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vår dataskyddsansvarige på info@mjolbybostad. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.