Meddelande 

Nya riktlinjer för dig som redan bor hos oss

Vi vill värna om dig som redan bor hos oss. Därför har vi sett över våra riktlinjer och gjort en del förändringar, bland annat har vi nu två månaders uppsägningstid för dig som flyttar inom oss (tidigare var det tre). Läs mer på vår hemsida.